Ridhuset

Ridhusets ridmått är ca 20 x 60 meter. Mycket bra underlag med sand/fibrer. Hindermaterial, Trailmaterial (bro, grind mm) finns till förfogande + egen cuttingmaskin. Cafeteria (teorisal) med sovrum, badrum, kök, speakerbås och läktare är ihopbyggt med ridhuset. Gästboxar/gästhagar finns att hyra vid tävling/kurs mm.

Utanför ridhuset finns utebana samt rundcorall som också får användas av de som löst ridhuskort. Dagavgift kan betalas på plats i brevlåda inne i ridhuset.

Ridhuskort för helår/halvår alt dagkort kan köpas. Halva alt hela ridhuset kan bokas/dag/timme. Bokning sker via mail till lotta@stallstadsberga.se alt sms till 0703669310 och bör ske minst tre (3) dagar före aktuellt datum. Se kalender nedan. Hela=ingen annan har tillträde vid denna tid. Halva=andra har även möjlighet att vistas i ridhuset, men ska då ta hänsyn till att halva ytan är bokad för instruktörsridning e dyl.

Ridhuset harvas varje, helgfri, måndag och torsdag kl08.30-09.00

Rutiner/regler för vistelse i ridhuset finns anslaget i ridhuset och det är varje ekipage skyldighet att läsa och respektera dessa.

 

RIDHUSKALENDER 2018

 

DAG
MAJ
JUNI
JULI
AUGUSTI
Söndag
   1
Måndag
   2
Tisdag
   1    3
Onsdag
   2    4    1
Torsdag
   3    5    2
Fredag
4
   1    6    3
Lördag
5
2
7
4
Söndag
6
3
8
5
Måndag
7
4
9
6
Hela 8-17 H.Blom
Tisdag
8
5
10
7
Onsdag
9
 Hela 09.00-13.30
6
11
8
Torsdag
10
Hela ovalen 11-13
7
12
9
Fredag
11
8
13
10
Lördag
12
9
14
11
Beridet bågskytte
Söndag
13
10
15
12
Beridet bågskytte
Måndag
14
11
16
13
Tisdag
15
12
17
14
Onsdag
16
Halva 19-20
13
18
15
Torsdag
17
 Hela 19-20
14
19
16
Fredag
18
15
20
17
Lördag
19
 TWRS tävling
16
21
18
Söndag
20
 Hela 8-17
17
 Hela 8-17, H.Blom
22
19
Måndag
21
18
23
20
Tisdag
22
 Halva 18.30-21
19
Hela 19-ca 21 (ovalen, utebanan)
24
21
Onsdag
23
20
Hela 15-17, halva 17-20
25
22
Torsdag
24
 Hela 19-20
21
26
23
Fredag
25
22
27
24
Lördag
26
 ev kurs, hela ovalen 13-18
23
28
25
Söndag
27
 Hela till ca kl17   24
29
26
Måndag
28
 Hela fram till ca kl18   25
30
27
Tisdag
  29  Hela fram till ca kl18   26
31
  28
Onsdag
  30   27   29
Torsdag
  31   28   30
Fredag
  29   31
Lördag
  30
Söndag

 

DAG
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
Måndag
   1
Tisdag
   2
Onsdag
   3
Torsdag
   4    1
Fredag
   5    2
Lördag
1
   6    3    1
Söndag
2
Hela 8-17 H.Blom
7
4
2
Måndag
3
8
5
3
Tisdag
4
9
6
4
Onsdag
5
10
7
5
Torsdag
6
11
8
6
Fredag
7
12
9
7
Lördag
8
TWRS western tävling
13
10
8
Söndag
9
14
Hela 8.30-16.30 H.Blom
11
Hela 8.30-16.30 H.Blom
9
Hela 8.30-16.30 H.Blom
Måndag
10
15
12
10
Tisdag
11
16
13
11
Onsdag
12
17
14
12
Torsdag
13
18
15
13
Fredag
14
19
Ev hela 18-20
16
14
Lördag
15
20
Ev heldagskurs
17
15
Söndag
16
21
Ev heldagskurs
18
16
Måndag
17
22
19
17
Tisdag
18
23
20
18
Onsdag
19
24
21
19
Torsdag
20
25
22
20
Fredag
21
26
23
21
Lördag
22
27
24
22
Söndag
23
28
25
23
Måndag
24
  29
26
24
Tisdag
25
  30
27
25
Onsdag
  26   31
28
  26
Torsdag
  27   29   27
Fredag
  28   30   28
Lördag
  29   29
Söndag
  30 Hela 8-17 H.Blom   30
Måndag
  31