Stall Stadsberga

Besökare (personer) får endast besöka oss om de har kläder och skor/stövlar som inte har varit i kontakt med andra hästar/stall. Detta gäller vid besök i vårt stall/kontakt med gårdens hästar. Hundar får vistas här på gården om de inte har varit på annan hästgård/häststall inom tre veckor före dag för besök här. Hästägarförsäkran ska lämnas för häst som besöker gården/rider på våra ridbanor/ridhus

Vi har fullskalig ovalbana med speakerbod/café bod, stort ridhus med annex (kök, badrum, sovrum, speakerrum, projektor, läktare), gäststall, gästhagar, rundcorall, två belysta uteridbanor

• Westernklubben ”Taure” olika aktiviteter, tävlingar mm, se hemsida: www.twrs.se

• Kurser i beridet bågskytte! Se hemsida: bydha.se

• Lektioner/kurser/tävlingar